Mládež

Mládež se schází pravidelně každých 14 dní. Každý první pátek v měsíci pak bývá společná mládež v Křesťanském centru ve Svibici. Pro více informací o aktuálních setkáních pište na sboragape@gmail.com .