Chvály

Chvály Tomek & Danka

Pokoj Tvůj jak řeka

Pokoj Tvůj jak řeka, láska Tvá jak horské štíty,
vítr Tvého Ducha ať proudí víc a víc,
radost Tvá jak pramen, věčný proud života.
Přijď, Duchu svatý, s ohněm svým přijď.

Na tomto místě

Na tomto místě je Bůh sám
a my jsme přišli jemu chválu vzdát.
Stojíme pevně v Ježíši,
naší skále, naší skále.

Bůh je mocný právě teď.
Cítíme to v naších chválách dnes.
Tak se mohou dít jeho zázraky.
Přinést svobodu, srdce uzdraví.

Ref. Bůh je mocný, On je mocný.
Bůh je mocný právě teď.

coda: /: Teď už vím komu náležím,
jsem Jeho syn.
V domě Jeho můžu růst. :/

Mé srdce před tebou jásá

Mé srdce před Tebou jásá
Mé srdce před Tebou jásá,
Ty jsi můj štít, má spása,
můj nedobytný hrad.
Mé srdce před Tebou jásá,
Ty jsi můj štít, má spása,
toužím přebývat v Tvých hlubinách.

Veď mě dál, před svůj svatý trůn,
veď mě dál dobrý Otče můj,
veď mě dál a nauč mě víc milosti své.

Oslavuj Pána oslavuj

Oslavuj Pána, oslavuj,
oslavuj Pána, oslavuj.
On je vzkříšen, On je vzkříšen,
Bohem vzkříšen, k věčné slávě.
Ježíš je vkříšen, On je vzkříšen.

Všichni teď chvalme jej.
Protože vzkříšen je náš Pán.

Mou cestu v rukou máš

Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou,
neselže láska Tvá, jdu s důvěrou.
Ať se třeba hory zřítí do moře, jdu s důvěrou,
ať i hvězdy padají a svět kolem se hroutí.

Když cestu nevidím, jdu s důvěrou.
Vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou.
I když musím projít temným údolím,
jdu s důvěrou,vím, že zase postavíš
mě pevně na své skále.

Každý den novou milost 
z Tvých dlaní smím si brát.
Jako strom v Tvém chrámu 
v pevných zdech Tvé věrné lásky úkryt mám.

Jak wielki jest Bóg

To On nasz Pan i Król,
odziany w majestat swój.
Ziemio raduj się, ziemio raduj się.
Okrywa światłość Go, ucieka ciemność i zło.
I drży na Jego głos, drży na Jego głos.

/: Jak wielki jest Bóg, wysławiaj Go.
Jak wielki jest Bóg, świat ujrzy to.
Jak wielki, jest nasz Bóg. :/

On czas w swej dłoni ma,
od wieków na wieki trwa.
Początkiem i końcem On. /X2
Jedyny w Trójcy Bóg,
Ojciec Syn i Duch
Barankiem jest i lwem. /X2

Na wieki godzien jest,
przyjąć chwałę, moc i cześć.
Ogłaszać chcę, jak wielki jest Bóg.

Pane smädni sme po Tebe

Pane, smädní sme po Tebe
/: Pane, smädní sme po Tebe,
Pane smädní sme po Tebe. :/

/: A všetko čo mám, dám na oltár,
svoj život nesiem pred Tvoju tvár. :/

/: Nech táto olava naplní ulice,
chceme tancovať z lásky ku Tebe. :/

Králi, milost nám dej

Králi, milost nám dej.
Přijď a uzdrav naši zem.
Očisti svým Duchem,
uzdrav dotykem.
Klaníme se,
vzýváme jméno Tvé.
Ó, Pane, přijď s láskou sem k nám.

Haleluja, živý je náš Pán

Třetího dne ráno, tak jak Ježíš slíbil,
porazil hrob, porazil smrt,v moci povstal sám.
Nový život máme s Králem,
Jeho království na věky trvá ! Haleluja, haleluja !
Haleluja, živý je náš Pán,
smrt ztratila vítězství,
když Ježíš z hrobu vstal.
Král Ježíš byl vzkříšen,
/: On je vzříšen ! :/
On je počátek i konec,
první a poslední,
pánů Pán a králů Král na věky vzkříšený.
Pán Bůh všemohoucí.
/: On je vzkříšen ! :/

Haleluja, všichni zpívají

Haleluja, všichni zpívají,
haleluja ať tady zní.
Vzdejme chválu Bohu našemu,
ať Jeho sláva tento dům naplní.

Teď je čas se radovat

/: Teď je čas se radovat,
když Pán je volbou tvou,
teď je čas se radovat,
a smát se, tancovat. :/

/: Ať lidé vidí, ať zatančí,
ať zpívají, ať se radují. :/

Hosana, hosana,
ať všichni kolem ví,
že jsi Bůh náš a Pán!
Hosana, hosana,
radost dal jsi nám,
Ty jsi všemohoucí Král!