O nás

Sbor Agape je součástí Apoštolské církve a je členem České evangelikální aliance. Náš sbor působí v Českém Těšíně již od roku 1991. V současné době se pravidelně scházíme v centru města, na ulici Božkova 16 v bývalé synagoze. Kromě pravidelných nedělních shromáždění se během týdne scházíme v rámci  skupinek, které jsou v různých městech po domácnostech, a také se scházíme na dalších menších skupinkách, jako je dorost, mládež, skupinka sester, skupinky mužů apod. V minulosti jsme pořádali Kurzy alfa a v současnosti organizujeme Manželské večery.  Jednou za měsíc se společně setkáváme na Večeru modliteb a chval. Během nedělních shromáždění pořádáme program pro děti. Pravidelné modlitební setkání bývají každou středu v 18:00 v budově sboru.

Pokud chcete navštěvovat nějakou z uvedených skupinek a potřebujete více informací, tak nás prosím kontaktujte na e-mailu: sboragape@gmail.com