O nás

Sbor Agape je součástí Apoštolské církve a je členem České evangelikální aliance. Náš sbor působí v Českém Těšíně již od roku 1991. V současné době se pravidelně scházíme v centru města, na ulici Božkova 16 v bývalé synagoze. Kromě pravidelných nedělních shromáždění se během týdne scházíme v rámci  skupinek, které jsou v různých městech v domácnostech, a také se scházíme na základě příslušnosti do určité věkové či sociální příslušnosti – tedy dorost, mládež, skupinka sester, skupinky mužů apod. Již několit let pořádáme na podzim kurzy alfa a také jednou měsíčně večer modliteb a chval. Během nedělních shromáždění pořádáme program pro děti.