Večer chval a modliteb 28. 4. 2018

Zveme Vás na další Večer chval a modliteb, který se bude konat v sobotu 28. 4. 2018 u nás ve sboru. Začínáme v 18:00 hodin. Jako obvykle začneme chválami a poté se budeme společně modlit za aktuální témata.