Staré je dobré – Vladislav Fizek

Protože už dlouho nejsme spolu, chtěl bych napsat pár slov, co prožívám a co je pro mě důležité v této době, kdy se nemůžeme spolu setkávat..

Luk. 5, 37-39 :

Říkal jim podobenství: „Nikdo nedává mladé víno do starých měchů; jinak mladé víno měchy roztrhne, samo vyteče a měchy se zničí. Mladé víno se dává do nových měchů. A nikdo , kdo se napil starého, nechce mladé, neboť říká: Staré je dobré.“

Pro mě je teď čas starého, dobrého vína. Chtěl bych to vysvětlit tak, že se vrátím k tomu podobenství. Vím , že jsem už o tom před delším časem mluvil ve sboru, ale teď je to pro mě čerstvé. Staré a nové víno není Starý a Nový zákon. Staré víno je moc dobré, jsou to slavné, věčné, historické skutky Ježíše Krista, které už Ježíš vykonal. Ty Jeho skutky nám přinesly spasení, osvobození, uzdravení a také odpuštění, spravedlnost, synovství, dědictví…

Staré víno je uloženo ve skladech do starých měchů. Staré měchy jsou staré osvědčené způsoby ve kterých se staré dobré víno podává. Jsou to pravidelná shromáždění, skupinky, modlitební skupinky, chvály, biblické hodiny, studium Božího slova, slavnostní shromáždění Božích svátků …

Staré víno můžeme přijímat ve shromážděních Božího lidu. Ale také, a teď mám na mysli tento čas, v osobních setkáních s Duchem Svatým, otvíráme láhev starého dobrého vína a přijímáme a prožíváme radost a odpuštění a ospravedlnění a milost a lásku a veselí , které si vychutnáváme na jazyku i na duši, když pijeme to staré dobré víno Ježíšových skutků spasení a nové smlouvy a Božích principů.

Nové víno není na skladě, protože je vždycky nové, nemáme ho vždy a všude. Nové víno to jsou čerstvé projevy Ducha Svatého, nové, čerstvé pomazání, nové zjevení, prorokování , uzdravování, nová radost, nové nadšení, nové nasměrování, nový rozhled, nové hnutí Ducha … Když se to objeví, je třeba jít za ním, tam, kde teče. Nepodává se v malých lahvích, ale teče proudem. Mnozí po něm vrávorají, někteří leží na zemi a někteří se válí po zemi. Mnozí prožívají velkou radost, někteří mumlají nesrozumitelným jazykem, někteří hlasitě vykřikují a všichni zpívají ze všech sil. Nové víno není na skladě, ale je v novém měchu.

Nové měchy nejsou staré osvědčené způsoby, jsou to nové způsoby. Nové měchy to je Boží atmosféra, Boží přítomnost, Boží sláva. Tam je Pán Duch. Kde je Duch Páně, tam je svoboda. Duch věje jak chce, kde chce a kdy chce.

Pro mě je teď čas pít staré dobré víno a jsem přesvědčen, že nám Pán dává milost, naučit se v tomto čase mít s Ním osobní, intimní společenství. Naučit se posilovat a růst v Něm a nespoléhat na církev.

Shrnutí: Je čas pít staré dobré víno, ale když se objeví nové víno, staré na čas uložíme, a do nového se pustíme a na to se těšíme. Dej to Pane.

Zůstavejte v Něm. Vladek