Důsledky našich rozhodnutí

Vždycky jsem si myslela, že se umím rychle a celkem i správně rozhodovat a nést za své rozhodnutí odpovědnost. Byl to však omyl. Ano, uměla jsem se rozhodovat, pokud se jednalo o mou rodinu a pokud jsem své rozhodnutí mohla promyslet a eventuelně jsem měla čas ho změnit a nemusela jsem kvůli tomu nést žádný postih.

Když jsem byla zvolená do obecního zastupitelstva v naší vesnici, přišla jsem na to, že rozhodování není tak jednoduché, jak si člověk myslí. Rozhodování jen o vašich věcech v kruhu rodiny se však liší od toho, když se musíš rozhodovat také v zájmu jiných lidí a jsou v tom velké peníze a odpovědnost před veřejností. Není tam někdy moc času rozebírat si v hlavě, co je lepší, co je levnější, co vydrží déle či co bude výhodnější pro celou vesnici.

Nemůžeš se stále zdržovat hlasování, prostě se musíš vyjádřit – buďto ano, nebo ne – a pak nést za to zodpovědnost.

Každý den stojíme před různými rozhodnutími. A největším rozhodnutím našeho života je to, jestli budu patřit tomu, kdo za mě položil svůj život, nebo si budu žít stále svůj život zaměřený na to, co chci, zaměřený na peníze, na majetek či na úžasné prožitky na dovolených.

Jan 3, 36 říká: „Kdo věří v Syna, má věčný život, kdo však Syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.“ 

Zhruba před dvěma tisíci lety poslal Bůh svého Syna, Ježíše Krista jako Zachránce na svět. Avšak lidé ho nechtěli. Mnozí za ním šli a přijímali jeho zázraky, ale někteří udělali  vykonstruovaný proces, bičovali ho a přibili na kříž. Bůh to ve své milosti dopustil, aby se ukázala zkažená vůle člověka.

Dnes to můžeme s Ježíšem Kristem udělat stejně, i když tady již tělesně není.

Můžeme ho naším rozhodnutím ignorovat, můžeme ignorovat jeho milost, smát se záchraně, kterou na kříži vydobyl, nebo se dokonce můžeme rozhodnout dělat si posměšky z pekla i ze spasení.

Bůh to ještě snáší. Proč to stále snáší? Protože tě miluje, prostě miluje člověka.

Člověk je jeho stvoření, Bůh naplánoval jeho dny a udělal všechno pro to, aby člověk byl šťastný. 

On drží dějiny této země a stále čeká na tebe, na tvé rozhodnutí mu cele patřit. Nejen někdy, nejen něco, ne že na toto rozhodnutí bude čas později, ale rozhodnutí se týká tvé současnosti i budoucnosti, a za to poneseš před Bohem a lidmi zodpovědnost.

Teď je čas rozhodnutí, chceš-li spatřit život, věčný život, pak na 100% věř Božímu Synu, Ježíši Kristu a rozhodni se podle toho žít bez kompromisů. Jakou odpověď Ježíši dáme na Jeho lásku?

Alena Šelongová